Relatietherapie

Iedere relatie kent betere en minder goede perioden. Door bijvoorbeeld vermoeidheid, stress, zorgen of ziekte kunnen partners minder ruimte en tijd voor elkaar hebben. Als dit van korte duur is, lukt het hun vaak om in de periode daarna weer dichter naar elkaar toe te groeien. Soms echter duurt een stressvolle periode lang of lopen spanningen hoog op waardoor partners steeds verder van elkaar verwijderd raken.

Relatietherapie kan dan helpen om deze moeilijke situatie te verbeteren.

De relatietherapie die ik aanbied binnen mijn praktijk, is deels gebaseerd op Emotionally Focused Therapy (EFT). Deze methode gaat ervan uit dat ieder mens van nature behoefte heeft aan een gevoel van veiligheid. Binnen een partnerrelatie kun je deze behoefte terug zien in de behoefte aan geborgenheid, aan warmte, waardering en de bevestiging dat de ander nog van je houdt. Vragen als:

  • Hoor je mij? Zie je mij?
  • Begrijp je mij?
  • Ben ik belangrijk voor jou?
  • Waardeer je mij?
  • Vind je mij goed genoeg zoals ik ben?
  • Kan ik op je rekenen als ik je nodig heb?

Dit soort thema’s spelen een belangrijke rol binnen een partnerrelatie. Juist omdat partners zo dicht bij elkaar staan, kan hun gedrag en houding de ander diep raken en pijn doen. Ze kunnen gevangen raken in interactiepatronen waarbij ze elkaar, vaak uit onvermogen, pijn en verdriet doen.

 

 

Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de ene partner graag wil weten wat er in de ander omgaat en hier een vraag over stelt, terwijl de andere partner geen behoefte heeft om erover te praten en zich op zo’n moment terugtrekt uit het contact. Omdat de vragende partner geen antwoord krijgt op zijn of haar vraag, worden deze nog een keer gesteld, vaak op een iets fellere manier in een poging om tot de ander door te dringen. Als gevolg hiervan zal de ander zich nog verder terugtrekken. Beide partners kunnen op deze manier elkaars gedrag versterken. Dit kan leiden tot spanningen, onbegrip en problemen binnen een relatie.

Binnen relatietherapie onderzoeken we samen met beide partners hoe de patronen eruit zien waarin zij steeds weer verstrikt raken. Hoe komt het dat ze op deze manier met elkaar omgaan? Wat is ieders aandeel hierin en wat kunnen beide partners doen om hier verandering in aan te brengen?

 

Voor meer informatie kunt u terecht op www.eft.nl.