Psychologie 

Cognitieve Gedragstherapie CGT

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van behandeling die is gericht op het verminderen van psychische klachten. Het kan bijvoorbeeld gaan om depressieve klachten, angstklachten of klachten als gevolg van langdurige overbelasting (burn-out) of een traumatische ervaring. Het is een combinatie van twee vormen van behandeling: cognitieve therapie en gedragstherapie.

 

Cognitieve therapie gaat over je manier van denken en de emoties die daaruit voortkomen. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen steeds door een sombere of angstige bril bekijkt, wordt en blijft makkelijk angstig, somber of geïrriteerd.

 

Een voorbeeld uit het alledaagse leven: een werknemer wordt door zijn baas aangesproken met het verzoek om 's middags bij hem langs te komen voor een gesprek. De ene werknemer zal denken: “o jee, ik heb vast iets verkeerd gedaan, wat kan dat zijn?”. Hij zal zich gestresst voelen en tot het tijdstip van het gesprek piekeren wat er toch aan de hand kan zijn. Een andere werknemer kan denken: “ik denk dat mijn baas een mooie opdracht heeft die hij me toevertrouwt...of misschien gaat het over salarisverhoging”. Deze persoon zal eerder uitkijken naar het gesprek en heeft geen reden om te gaan piekeren.

 

In deze vorm van therapie onderzoeken we of jouw manier van denken kloppend is. Vaak voelt een gedachte als waarheid en sta je er niet bij stil dat er ook nog andere mogelijkheden zijn. Wanneer blijkt dat je geneigd bent om situaties vooral negatief te interpreteren gaan we samen op zoek naar een reële, meer positieve manier van denken.

 

De kant van de gedragstherapie richt zich op het veranderen van gedrag. Iemand die bijvoorbeeld bang is om de straat op te gaan omdat hij denkt: “als ik naar buiten ga, zal ik flauwvallen”, of “als ik door de stad loop zullen mensen me nakijken omdat ik lelijk ben”, zal er al gauw voor kiezen om thuis te blijven. Dit vermijden voelt op dat moment goed, maar hoe meer hij toegeeft aan zijn angst en thuis blijft, hoe hoger de drempel wordt om nog naar buiten te gaan.

 

Binnen cognitieve gedragstherapie gaan we dus ook samen op zoek naar kleine haalbare stapjes om te oefenen met het aangaan van spannende dingen. Doordat je niet langer laat leiden door je angsten, zul je merken dat deze steeds wat minder worden waardoor je je vrijer voelt om te doen wat je wilt doen. 


EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een vorm van behandeling voor mensen die last hebben van de gevolgen van een traumatische ervaring. Je kunt daarbij denken aan ingrijpende ervaringen zoals een (verkeers)ongeluk, het verlies van een dierbare, huiselijk geweld, maar ook aan andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven, zoals pesterijen of (emotionele) verwaarlozing. 

Deze nare ingrijpende ervaringen kunnen diepgaande gevolgen hebben op je leven. Sommige mensen lukt het om deze ervaringen zonder hulp te verwerken, anderen blijven last houden van psychische klachten zoals herbelevingen, schrik- en vermijdingsreacties, slaapproblemen (nachtmerries), angsten, paniekaanvallen of een post-traumatische stress-stoornis (PTSS). 

Een EMDR-behandeling kan helpen om de herinneringen aan deze traumatische ervaring te verwerken waardoor je klachten zullen verminderen of zelfs zullen verdwijnen. EMDR is een relatief nieuwe therapie die veel gebruikt wordt binnen de reguliere hulpverlening. 

 Er is steeds meer bewijs dat het ook bij andere klachten effectief kan zijn, zoals fobieën, faalangst, emotie-regulatie problemen, zoals woedeaanvallen. Ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR als een deel van een totaalbehandeling worden toegepast.

Voor meer informatie kun je terecht op www.emdr.nl.


Focussen

Focussen is een lichaamsgerichte therapie waarbij je gaat onderzoeken wat er diep van binnen speelt door te vertragen en met aandacht bij een onderwerp te blijven. Door rustig de tijd te nemen om van binnenuit te luisteren naar wat je lichaam te vertellen heeft, krijg je meer inzicht in jouw situatie of thema. Focussen is een milde manier om dieper in te gaan op onderwerpen die iemand bezig kunnen houden, dilemma’s, problemen of lichamelijke klachten. Meestal gaat het om iets dat nog vaag of onduidelijk is, maar waarvan je vermoedt of zelfs weet dat het belangrijk voor je is.

Focussen kan bijvoorbeeld helpend zijn bij:

  • Als je ergens al vaak en lang over hebt nagedacht, maar je er niet verder mee komt of het niet lukt om bepaalde patronen te doorbreken
  • Als je al zo vaak het voornemen hebt gehad om iets te veranderen, maar het maar niet lukt om dit ook daadwerkelijk te doen
  • Als je het gevoel hebt dat er iets niet klopt, bijvoorbeeld in het contact met iemand, maar niet goed weet wat er aan de hand is
  • Als je voor een belangrijke keuze of beslissing staat, maar niet weet welke de juiste is

Voor meer informatie kun je terecht op www.stichtingfocusing.nl.