Relatietherapie

Als binnen een relatie één van de partners een vorm van autisme heeft, speelt dit autisme een belangrijke rol binnen deze relatie. De manier waarop beide partners zichzelf en de wereld om hen heen ervaren, is fundamenteel verschillend. Hierdoor is het voor hen allebei moeilijk om te begrijpen hoe de ander denkt en voelt.

 

Een voorbeeld uit de praktijk:

Bram heeft autisme en heeft vaak geen idee wat er van hem verwacht wordt. Zo kan hij op een vrije dag heerlijk zijn eigen gang gaan en begrijpt hij niet waarom zijn vrouw Lisette bij thuiskomst boos wordt als zij ziet dat de ontbijtspullen nog op tafel staan, de was niet is gedaan of dat er geen boodschappen zijn gedaan voor het avondeten. 
Lisette vraagt zich op haar beurt af: ‘Hoe is het toch mogelijk dat hij de hele dag tegen de ontbijtspullen aan kijkt zonder dat het in hem opkomt om deze op te ruimen?’, ‘Hij ziet toch ook dat de wasmand uitpuilt, is hij nou gewoon te lui?’ of ‘Moet ik nou echt iedere keer dat ik ga werken een boodschappenlijstje klaar leggen? Hij is toch oud en wijs genoeg’.

Ook op emotioneel terrein kunnen de grote verschillen tussen Bram en Lisette voor spanningen zorgen. Zij heeft behoefte aan lichamelijk contact, hij veel minder. Zij wil haar gevoelens delen, hij weet niet wat hij hiermee aan moet. Zij wil graag weten wat er in hem omgaat, hij blijft voor haar een gesloten boek.
 

Zonder professionele hulp is het vaak moeilijk een brug te slaan tussen deze twee zo verschillende werelden. Binnen mijn praktijk help ik stellen om weer dichter bij elkaar te komen door uitleg te geven over beide belevingswerelden en handvatten te geven over hoe ze op een andere, prettigere manier met elkaar om kunnen gaan. Een deel van de relatietherapie is hiermee gericht op het overbruggen van de verschillen tussen partners met en zonder autistische kenmerken.

 

Daarnaast werk ik ook volgens Emotionally Focused Therapy (EFT). Deze methode gaat ervan uit dat ieder mens van nature behoefte heeft aan een gevoel van veiligheid. Binnen een partnerrelatie kun je deze behoefte terug zien in behoefte aan geborgenheid, warmte, waardering en bevestiging dat de ander nog van je houdt. 

Daarbij gaat het om vragen zoals:

  • Hoor je mij? Zie je mij?
  • Begrijp je mij?
  • Neem je mij serieus?
  • Ben ik voor jou goed genoeg zoals ik ben? Waardeer je mij?
  • Kan ik op je rekenen? Ben je er voor mij als ik je nodig heb? 
  • Ben ik belangrijk voor jou? Heb je mij nodig?

Deze vragen spelen een belangrijke rol binnen een partnerrelatie. Als ik weer even terug kom op het eerdere voorbeeld. Bram en Lisette staan als partners emotioneel dicht bij elkaar waardoor ze elkaar veel steun en liefde kunnen geven. Maar tegelijkertijd maakt het hen ook kwetsbaar.
Juist omdat zij als partners zo dicht bij elkaar staan, kan hun gedrag, houding en hun woorden de ander diep raken en pijn doen. Dan kunnen ze gevangen raken in interactiepatronen waarbij ze elkaar, vaak uit onvermogen, pijn en verdriet doen. Zo kan het voorkomen dat de Lisette behoefte heeft aan contact met Bram en steeds harder gaat praten wat ertoe leidt dat Bram zich juist meer terugtrekt. Ze kunnen elkaars gedrag versterken. Zij zal nóg harder proberen om aandacht te krijgen en hij zal zich nog meer afsluiten. Dit kan heftige spanningen en problemen veroorzaken binnen hun partnerrelatie waardoor ze steeds verder uit elkaar groeien. 


Als mensen naar mij komen voor hulp, hebben ze vaak al veel geprobeerd om deze steeds terugkerende patronen te doorbreken. Maar beide partners zitten vast in een negatieve spiraal waarbij alle conflicten en spanningen alleen maar leiden tot meer verwijdering, boosheid, verdriet en pijn. Het vraagt moed van beide partners om in relatietherapie samen naar hun relatieproblemen te kijken, maar vaak ontdekken ze dan pas dat achter alle boosheid, kritiek, eisen, terugtrekken en negeren, eigenlijk diepere behoeften en emoties schuil gaan. 

Binnen relatietherapie onderzoeken we samen hoe deze interactiepatronen er bij jullie uitzien. Waardoor loopt het steeds weer mis? Hoe komt het dat jullie op deze manier met elkaar omgaan? Welke behoeften gaan er schuil achter jullie gedrag en hoe kunnen jullie elkaar weer terugvinden en je meer emotioneel veilig en verbonden voelen?

Deze vorm van therapie richt zich op belangrijke thema’s die vaak gevoelig liggen, zoals emotionele steun ervaren, je begrepen voelen door de ander, je veilig voelen bij de ander, samen intimiteit beleven. Mensen met kenmerken van autisme of die meer gesloten zijn of moeite hebben om hun emoties onder woorden te brengen, hebben hier vaak meer tijd voor nodig. Deze vorm van relatietherapie kan je dan helpen om de emotionele taal meer eigen te maken.

Voor meer informatie kun je terecht op www.eft.nl.